Bộ Sứ Gia Dụng Vẽ Tay

Tô Sâu Vẽ Sen Chuồn S3
Tô Sâu Vẽ Sen Chuồn S2
Bình Tiêu Vẽ Chuồn Khoai
Thìa Cơm Vẽ Sen Chuồn
Bát Nước Chấm Vẽ Sen Chuồn
Bát Cơm Loe Vẽ Sen Chuồn
Bát Cơm Vẽ Sen Chuồn
Tô Sâu Vẽ Sen Chuồn S1
Tô Vuông Vẽ Sen Chuồn
Đĩa Bầu Dục Vẽ Chuồn
Bát Súp Vẽ Chuồn Khoai
Khay Vuông Vẽ Chuồn Khoai