Bộ Sứ Gia Dụng Men Trắng

Bát Cơm Men Trắng
Âu 2 Tai S2 Men Trắng
Tô Loe Phi 19 cm Men Trắng
Đĩa Lá 35 x 26 cm Men Trắng
Bát Yến Men Trắng
Âu Cơm Men Trắng