Bộ Sứ Gia Dụng Men Kem

Bộ Đĩa Hoa Đào Cánh Tiên
Tô Ngấn Phi 20 cm Hoa Hồng
Tô Tống Phi 20 cm Hoa Hồng