Bộ Sứ Gia Dụng Bát Tràng

Tô Sâu Vẽ Sen Chuồn S3
Tô Sâu Vẽ Sen Chuồn S2
Âu Cơm Men Đen Hoa Đào
Thìa Cơm Hoa Chong Chóng
Muôi Canh Hoa Chong Chóng
Muôi Canh Men Rong Hoa Cành
Thìa Cơm Men Rong Hoa Cành
Đĩa Muối Hoa Chong Chóng
Bát Cơm Hoa Chong Chóng
Âu Cơm Hoa Chong Chóng
Bát Cơm Men Rong Hoa Cành