Bộ phụ kiện nhà tắm - Bình Đựng Xà Phòng Bằng Sứ Bát Tràng

Bình Xịt Dáng Tròn Thấp
Bình Xịt Dáng Tròn Thấp
Bình Xịt Dáng Tròn Thấp
Bình Xịt Dáng Tròn Thấp
Bình Xit Kim Cương
Bình Xit Kim Cương
Bình Xịt Kim Cương
Đĩa Đựng Xà Phòng
Bình Đựng Xà Phòng
Bình Đựng Xà Phòng
Bình Đựng Xà Phòng
Bình Đựng Xà Phòng
Bình Xịt Hình Thang