Bộ Đồ Sứ Gia Dụng Phù Điêu

Thìa Cơm Chỉ Vàng Kim
Đĩa Tròn Hoa Phù Điêu
Muôi Phù Điêu
Đĩa Tròn Phù Điêu
Hộp Gia Vị Phù Điêu
Âu Cơm Phù Điêu
Đĩa Vuông Phù Điêu
Tô Triết Yêu Phù Điêu
Bát Tô Phù Điêu
Bát Cơm Phù Điêu
Đĩa Muối Phù Điêu