Ấm chén Bát Tràng

Ấm Chén Trắng Dáng Bưởi
Ấm Chén Trắng Camelia
Bộ Ấm Chén Xòe
Bộ Ấm Chén Quai Gốc Cây
Bộ Ấm Chén Quai Ngang S1
Bộ Ấm Dáng Chóp
Bộ Ấm Chén Nhật
Bộ Ấm Tích Quai Đồng
Bộ Ấm Chén Bầu Quai Mây
Bộ Ấm Chén Chum Quai  Mây
Bộ Ấm Chén Bầu Quai Sắt
Ấm Chén Vại
580.000₫
Bộ Ấm Trà Truyền Thống
Bộ Ấm Chén Vuông Quai
Bộ Ấm Chén Dẹt
Bộ Ấm Chén Quai Ngang S2
Bộ Ấm Chén Men Vàng